Eksempler på en Skolefilmfestival

Følgende er beskrivelser af tre forskellige modeller på, hvordan en skolefilmfestival kan se ud i forhold til økonomi og ansatte:

 

Stevns Skolefilmfestival

Antal deltagende skoler: 3

Antal deltagende elever: 175

Antal film: 25

Stevns Skolefilmfestival er en mindre skolefilmfestival, hvor tre kommuneskoler deltager med alle elever fra deres 8. årgange. Hver klasse producerer film og vælger to film ud, der sendes til en jury. Eleverne mødes til en festivaldag, hvor der uddeles priser.

 

Yderligere info:

 • Juryen er en udvalgt skare af voksne: Lærere og/eller personer fra kultur-/film-/medieverdenen.
 • Det er personer fra pædagogisk Læringscenter på de forskellige skoler, der sammen med kommunens PLC-/IT-/mediekonsulent udgør arrangements gruppen.
 • Tiden, der bruges, tages af PLC medarbejderens tid.
 • Tovholdere i skolefilmfestivalen er to lærere, som sender film til jury, laver videointro og filmklip til galladagen. Tiden tages af lærerforberedelsestiden.
 • PLC’erne bidrager økonomisk med at dække udgifter til bøger, pap, tape m.m. Derudover er kun udgifter til præmier (biografbilletter), sodavand, frugt og boller under festivalen.

 

Svendborg Skolefilmfestival

Antal deltagende skoler: 8

Antal deltagende klasser: 24

Antal deltagende elever: 506

Antal deltagende film: 24

 

Til Svendborg Skolefilmfestival deltager årligt 8-10 skoler med omkring 500 elever. Hver festival begynder med et møde med styregruppe og lærere, hvor generel information deles og tema og benspænd findes.

Yderligere info:

 • Timer til tovholder: Der er ansat to-tre koordinatorer i en styregruppe, hvis opgave er at holde møder med lærerne og sammen udstikke rammerne for tema og krav til årets film. Derudover står de for at arrangerer festivaldagen, samarbejde med filminstitutioner, PR m.m.
 • Timer fra andre nøglepersoner: Juryen består af to-tre personer, som får hver et honorar på 3.000 kr. pr. mand/ kvinde.
 • Økonomi: Svendborg Kommune afsætter 83.000 kr. i det årlige budget til festivalen. Pengene bliver brugt til kurser, honorar til styregruppen, leje af sted til festival, musik/underholdning til festival, forplejning i forbindelse med møder med lærerne og festival, præmier og diplomer.
 • Tidsplan: Efterår: Lærermøde med tilmelding, tema, benspænd og filmtips/undervisning. Styregruppen kommunikerer med lærerne på Google drev, hvor vi har en fælles platform.
  Vinter og forår: Eleverne producerer film. Typisk er der 4-6 elever på hvert filmhold. Hver klasse vælger én film, der sendes videre til festivalen. Nogle skoler holder afstemning i klassen. Andre laver en mini-festival i klassen med forældre, der kommer og stemmer. Maj: Deadline for aflevering af film. De udvalgte film uploades på youtube-kanal. Juryen nominerer tre film indenfor hver pris-kategori og udvælger en vinderfilm til hver. Lærermøde hvor opgaver til galladagen fordeles mellem lærerne – fx indkøb af blomster og placering af elever på dagen. Juni: Festivaldag/galla med prisuddeling. Styregruppen tager sig af teknik og værtsrollen.

For mere information: svendborgskolefilm.dk, Facebook siden ‘Svendborg Skolefilmfestival’ og Youtube: ‘Svendborg Skolefilmfestival’

Haderslev filmfestival

I Haderslev deltager 20-25 skoler med omkring 600-700 elever fra 8. klasse i filmfestivalen. I opstarten er lærerne til et foredrag med en koordinator og danskkonsulent. På dette møde introduceres de deltagende lærere for konceptet og får inspiration til vigtige elementer i arbejdet med kortfilm samt en overordnet ramme i form at en temaoverskrift. Derudover kommer lærerne på et heldags filmkursus med en professionel filminstruktør.

Antal deltagende skoler: 12-15

Antal deltagende klasser: 20-25

Antal deltagende elever: 600-700

Antal film: 20-25

Yderligere info:

 • Timer fra tovholder: 30-50 timer. Timer fra andre nøglepersoner: Jury 3 stk. á 11-13 timer, foredrag af danskkonsulent 2 timer, filminstruktøroplæg elever 2 timer, filminstruktørkursus for lærere 7 timer.
 • Prisoverrækkelsen foretages af kendte personligheder inden for idræts- eller kulturlivet i den pågældende kommune.
 • Konferencierrollen på festivaldagen kan evt. varetages af udvalgte elever fra skolen eller KulturCrew – se mere på http://kulturcrew.dk/
 • Tidsrammen er typisk ca. 8 mdr. med opstartsmøde i efteråret og Festival i juni.
 • Økonomi: Eksempel på poster, der skal sættes i budgettet: Opstartsmøde (evt. forplejning), elevforedrag med professionel filminstruktør, filmkursus for lærere, evt. salleje til foredrag og filmfestival, leje af teknisk udstyr, evt. diplom og rammer , honorar til dommere, prisoverrækkerne og konferencierer, roser til vinderne, veteranbiler til kørsel af vinderholdet, rød løber, bustransport af elever, bobler og chips, trofæ.