Film i skolen

Det er i dag, mere end nogensinde, vigtigt at elever arbejder med levende billeder. Færdigheder inden for kvalificerede medieproduktioner er af stor betydning, idet kommunikation med levende billeder via for eksempel hjemmesider er en ligeså vigtig del af den almene kommunikation som det skrevne ord. Det centrale mål med undervisning i medier er at gøre eleverne til bevidste mediebrugere.

 

Skolefilmfestival og elevernes mediedannelse

Når eleverne selv fremstiller en medieproduktion vælger, fravælger og bearbejder de selv det materiale, der skal vises i deres filmiske udtryk. Denne proces i egenproduktionen skaber en bevidsthed om, at det, der ses på skærmen, er en udvalgt og bearbejdet del af ”virkeligheden”.
”Tilegnelsen af konkret viden om teknik og æstetik, som den finder sted i arbejdet med medieproduktion, er i samspil med verbaliseringen af denne viden, som den finder sted i analysen, nøglen til indsigt i de levende billeders sprog og deres muligheder og begrænsninger.” (Tufte, 2007)
Eleverne bliver således dannede i at udtrykkes sig med og afkode filmsprog. Færdigheder inden for medieproduktion gør eleven til en meget bedre medieanalytiker.
TheNextFilmSchool og elevproducerede film er en måde at fremme fagligheden i elevernes medieproduktioner. Skolefilmfestivaler er en måde generelt at fremme interessen for elevproducerede film.

 

Understøttende undervisning og filmproduktion

Hensigten med understøttende undervisning er at bidrage til at hæve det faglige niveau i folkeskolen og at give eleverne lejlighed til at lære på flere forskellige måder. Det skal bl.a. ske ved at styrke koblingen mellem teori og praksis i undervisning.
Understøttende undervisning skal supplere og understøtte undervisningen i fagene ved at give eleverne tid til at afprøve, træne og repetere færdigheder og kompetencer, som de tilegner sig i undervisningen i fagene.
Den understøttende undervisning skal bidrage til at skabe variation i skoledagen med god tid til, at alle elever kan udfordres fagligt og undervisningen kan differentieres, så den imødekommer den enkelte elev.

 

Aktionslæring

Konceptet, hvor målrettede lærer- og elevkurser afholdt af professionelle filmfolk understøtter og professionaliserer den daglige undervisning, skaber en form for aktionslæring. Oplægsholdere, lærere og elever udvikler i et tæt samarbejde udvikler undervisningspraksisser, der styrker elevernes læring, faglige udbytte og og deltagelsesmuligheder. Filmfestivallen er således med til at sætte den faglige indlæring ind i en motiverende eventramme.