Fordele

Der er mange fordele ved at prioritere tid og penge til en Skolefilmfestival. En Skolefilmfestival er en kulturbegivenhed i sig selv til glæde for elever, forældre og lokalområde. Ved at afholde en Skolefilmfestival gør en kommune opmærksom på sig selv, da festivalens vindere går videre til den nationale SkoleFilmFestival Finale.

Fælles mål

I forbindelse med deltagelse i en SkoleFilmFestival lever kommunens skoler op til Fælles mål i forhold til medieundervisning og filmproduktion. En forankring af en lokal indsats for medieproduktion på skolerne, er med til at vedligeholde og udbygge lærernes kompetencer indenfor området medier og film.

Danskfagets kerneområder

Der arbejdes med en væsentlig del af danskfagets kerneområder. Under kompetenceområdet ‘Fremstilling 7.-9. klasse’ skal eleverne møde en variation af opgavetyper, således at de kan fremstille tekster til forskellige modtagergrupper.

I arbejdet med større multimodale produktioner skal der være fokus på efterproduktion i form af at bearbejde materiale. Eleverne skal udvælge, sortere, redigere og arbejde med billedredigering, underlægningsmusik og lydeffekter.

En SkoleFilmFestival kombinerer eventdelen med det faglige indhold, der gør, at arbejdet med film bliver løftet ud af skolen og ind i en professionel og festlig ramme. På den måde bliver elever og lærere mere motiverede i arbejdet med filmproduktion.

Den Åbne Skole

Ved at afholde en SkoleFilmFestival i sin kommune, giver man skolerne mulighed for at leve op til kravet om at være en del af “Den åbne skole”, der samarbejder med det omkringliggende kulturliv. Prisuddelingen finder typisk sted udenfor skolen i fx et kommunalt borgerhus, hvor kultur- og filmpersonligheder og kommunale politikere er inviteret. Ved at rykke undervisningen ud af skolens vante rammer og invitere aktører uden for skolen ind i undervisningen får eleverne mulighed for at lære på nye måder og i nye læringsrum.

Teoretisk viden omsættes til praksis og i samarbejdet udvikler aktørerne nye kompetencer.

Hvis I er interesserede i at starte en SkoleFilmFestival i jeres kommune, er I meget velkommen til at kontakte Nisse Koltze, producer station-next.dk, projektleder thenextfilm.dk Tlf.: 26 84 12 16