Historik

SkoleFilmFestivalen har sin baggrund i praktiske erfaringer fra Svendborg Kommunes skolevæsen. I 2003 skabte en række filminteresserede lærere i Svendborg for første gang en SkoleFilmFestival. Projektet blev i første omgang støttet af den regionale filmfond FilmFyn.

Svendborg Kommune indså, at der var mange fordele i at føre projektet videre, og kommunen afsætter hvert år et beløb på budgettet til Svendborg Skolefilmfestival.

Med baggrund i de gode erfaringer fra Svendborg blev der udviklet en struktur som kunne inspirere andre kommuner, og FilmFyn støttede i nogle år også udbredelsen af idéen til andre regioner i Danmark.

I 2015 genoptog TheNextFilm arbejdet med at udbrede SkoleFilmFestivaler til hele Danmark. TheNextFilm har iværksat en national finale for SkoleFilmFestivaler, arrangerer årlige netværksmøder og har udviklet informationsmateriale. Med de tiltag håber TheNextFilm at der vil komme tradition for SkoleFilmFestivaler mange steder i landet.