Spørgsmål vedrørende website og

Skolefilmfestival på Fyn:

Lenette Nagstrup Jensen

skolefilmfestivalfyn@gmail.com

T: 61 39 07 84

Spørgsmål vedrørende læringsmål:

 

Birgitte Boelt

bboe@ucsyd.dk

T: 72 66 59 30

Spørgsmål om hjælp til opstart og

SkolefilmfestivalFinalen:

Nisse Koltze

nisse.koltze@filmbyen.com

T: 26 84 12 16