Krav til festivaler

For at en film kan deltage i SkoleFilmFestival Finalen er der flg. krav:

Filmen har vundet i en SkoleFilmFestival i egen kommune. En SkoleFilmFestival defineres ud fra et minimumskrav om, at mindst to skoler i en kommune deltager og mindst 16 film har konkurreret om at vinde priser. Små kommuner må gerne slå sig sammen. Hvis festivalen er mindre end de opstillede krav, så ryger den til en præ-jury, hvor alle festivaler der er for små har mulighed for at deltage finalen.

Kontakt Nisse Koltze ved spørgsmål.

Krav til film

Længde: 4-6 min. alt inklusiv.

Rulletekster: I rulleteksterne skal der stå navne på de elever der har lavet filmen, og hvilken klasse, skole og kommune de kommer fra. Rulleteksterne skal være tydelige fx hvid tekst på sort baggrund. Der skal desuden stå, hvilken musik der er anvendt, hvis der er musik med.

Musik: Musik der bruges i filmene, skal være KODA-fri.