Sådan kommer I igang

Hvis I ønsker at starte Skolefilmfestival op i jeres kommune, kræver det først og fremmest, at der findes lokale samarbejdspartnere og midler. Det er i de fleste tilfælde de enkelte kommuner, der arrangerer og finansierer en Skolefilmfestival. Det kan være en skoleafdeling eller en kulturforvaltning, der er projektejer, og som ansætter koordinatorer til at afvikle Skolefilmfestivalen. Det kan også være det lokale bibliotek, et pædagogisk center eller Center for Undervisningsmidler, der står bag en Skolefilmfestival. Nogle steder laver man et langt mindre set up, der kun involverer få skoler. Udgifterne er minimale og tiden til de involverede lærere begrænset.

Eksempel på en plan

Der er mange måder at organisere en skolefilmfestival på. En overordnet plan kan se således ud:

 1.  Første styregruppemøde: Styregruppen kan sammensættes af lokale samarbejdspartnere med tilknytning til skole- og kulturforvaltning. På det første møde aftales: Budget (vær opmærksom på evt. elevtransport, salleje, honorarer m.m.), mulighed for sponsorstøtte, tidsramme, invitation til deltagende skoler. Hvem der står for opstartsmøde? Forslag til jurymedlemmer, der har kendskab til film- og medieproduktion (2-3 pers.) samt prisoverrækkere på festivaldagen (lokale, kendte politikere, kultur- eller idrætspersonligheder).  Aftaler om lokaler til afholdelse af møder/kurser og festivaldag. Hvem er tovholder på deadline for aflevering af film og distribution til jurymedlemmer? Tidsrammen er vigtig. Dommerne skal have mindst 3 uger til votering.
 2. Invitation sendes ud til til skoler/lærere/klasser
 3. Opstartsmøde for lærere
 4. Evt. lærerkursus
 5. Evt. Kickoff foredrag for elever
 6. Filmproduktion
 7. Filmfestivaldag/prisuddeling
 8. Evaluering

Opgaver

Flg. opgaver skal fordeles i styregruppen og evt. blandt de deltagende lærere.

 • Teknik op til- og på festivaldagen (sammenklipning, visning af film m.m.)
 • Digital kommunikation på platform fx til beskeder, spørgsmål og videndeling undervejs i forløbet (Skolekom, Google drev, blog, lukket Facebook gruppe eller lign.).
 • Afvikling af festivaldagen: Konferencier (evt. unge, som klædes på til opgaven)
 • Anskaffelse af udstyr (lærred, projektor m.m.)
 • Forplejning til deltagerne (fx chips, bobler og mad)
 • Fotograf
 • Bestem vinderkategorier (manuskript, teknik, skuespil, publikumspris, bedste film m.m.)
 • Lav diplomer evt. med korte jurybegrundelser for hver kategori og evt. statuetter
 • Læg rød løber på og evt. afhentning af vinderholdet bag bedste film (veteranbiler, hestevogn eller lign.).
 • Være presseansvarlig (den lokale presse og sociale medier).
 • Aftale evalueringsmøde af hele forløbet og evt. aftaler om næste års arrangement.

Uddybende information

Invitation: Invitation sendes i god tid ud til skolerne. Målgruppen kan være 8. eller 9. klasser og dansk- og medielærere.

Datoer: Det er vigtigt at alle datoer for hele forløbet er skrevet på invitationen (opstartsmøde for lærere, lærerkursus, kickoff foredrag for elever, dato for aflevering af film, festivaldato).

Opstartsmøde for lærere: Mødet varer højest 2 timer. Der bliver formidlet praktisk info om forløbet og evt. aftales et overordnet fælles tema for alle film (fx ‘vendepunkt’, ‘øjeblikket’, ‘forandring’ . . . ). Der aftales fælles digitalt kommunikations platform, hvor deltagerne kan kommunikere under forløbet.

Lærerkursus: Kan afholdes som endagskursus med professionel filminstruktør, hvor lærerne fra de deltagende skoler klædes på til at producere film med eleverne.

Kickoff foredrag for elever: Varighed højest 2 timer. Kickoff foredrag med professionel filminstruktør for alle deltagende elever. Vær opmærksom på at finde en lokal foredragssal med plads til alle deltagende klasser. Derudover er det vigtigt, at der er et stort lærred og projektor. Undersøg evt. kommunale aftaler om fri leje af sal.

Filmproduktion: Produktion af kortfilm af 4-6 minutters varighed inklusiv rulletekster. Eleverne producerer film på skolerne i grupper på 4-8 elever. Det er optimalt, at der afleveres 1 film pr. klasse og højst ca. 25 film til en festival. Husk at være opmærksom på at overholde deadline for aflevering af film. Det er vigtigt at lærerne tjekker filmens længde og overholdelse af lovlig anvendelse af lyd og musik.

Filmfestivaldag/Prisuddeling: Varighed fra tre – fem timer. Fotografen er klar, og den røde løber er lagt ud. Eleverne ankommer festklædte fra de deltagende skoler. De indsendte film vises på storskærm. De udvalgte konferencierer er værter. Kåring af de nominerede film eksempelvis inden for følgende filmkategorier: – Bedste manuskript – Bedste skuespil – Bedste teknik – Publikumsprisen – Bedste film. Diplomer med korte begrundelser for prisen uddeles af prisoverrækkere, som er sammensat af kendisser fra det lokale kultur- og idrætsliv. Til bedste film uddeles evt. også en statuette. Ved ankomst eller i en pause kan serveres alkoholfrie bobler og chips. Pausen kan evt. indlægges inden publikumspris, hvis der skal tælles stemmer op. Bedste film afsløres til sidst. Det vil være en fordel at have forberedt elever på evt. takketaler.
Vindergruppen kan som de sidste af prisoverrækkeren føres ud af salen og hyldes fra sidelinjen af de øvrige deltagere (eks. borgmester eller kulturudvalgsformand). Vindergruppen kan køres fra stedet på behørig vis. Sørg for at skolen er orienteret om vindergruppen, inden den når på skolen (til en eventuel festlig modtagelse på skolen).
De lokale vindere af prisen for Bedste film sendes videre til den landsdækkende Skolefilmfestivalfinale. Den arrangeres af TheNextFilmFestival, der er Danmarks største filmfestival for unge filmskabere. Den afholdes som en del af OFF, kortfilmfestival i Odense i uge 35.

Evaluerings møde: Styregruppen mødes kort tid efter festivaldagen og evaluerer forløbet og dagen med henblik på erfaringer til brug i planlægningen af næste års arrangement. Aftal evt. dato og bestilling af lokaler på evaluerings mødet.

Læs mere her: skolefilmfestival_drejebog